PROMOTION-01
student_meal
PPL-video

👏👏Yummy!!!
Món gì mà ngon ngon thế 🤗🤗
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

👉👉 Comment đáp án của bạn cho món này nhé
-------------
Đến Pepper Lunch để thưởng thức hương vị thơm ngon ngay thôi nào!
⛔️ Pepper Lunch KHÔNG nhận đặt bàn trước bạn nhé!!
🕙 Thời gian hoạt động: 10:00 A.M - 10:00 P.M
🌐 Website: www.pepper-lunch.vn
📜 Xem Menu: goo.gl/VQaDWX
📍 Hệ thống Pepper Lunch Vietnam: goo.gl/9nEEKu
... See MoreSee Less

👏👏Yummy!!!
Món gì mà ngon ngon thế 🤗🤗
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

👉👉 Comment đáp án của bạn cho món này nhé 
-------------
Đến Pepper Lunch để thưởng thức hương vị thơm ngon ngay thôi nào!
⛔️ Pepper Lunch KHÔNG nhận đặt bàn trước bạn nhé!!
🕙 Thời gian hoạt động: 10:00 A.M - 10:00 P.M
🌐 Website: http://www.pepper-lunch.vn 
📜 Xem Menu: https://goo.gl/VQaDWX
📍 Hệ thống Pepper Lunch Vietnam: https://goo.gl/9nEEKu

❓Tiền nhiều để làm gì
👇
Để oanh tạc hết các món ở Pepper Lunch cho đã thèm 🤣🤣🤣
-------------
Đến Pepper Lunch để thưởng thức hương vị thơm ngon ngay thôi nào!
⛔️ Pepper Lunch KHÔNG nhận đặt bàn trước bạn nhé!!
🕙 Thời gian hoạt động: 10:00 A.M - 10:00 P.M
🌐 Website: www.pepper-lunch.vn
📜 Xem Menu: goo.gl/VQaDWX
📍 Hệ thống Pepper Lunch Vietnam: goo.gl/9nEEKu
... See MoreSee Less

❓Tiền nhiều để làm gì 
👇
Để oanh tạc hết các món ở Pepper Lunch cho đã thèm 🤣🤣🤣
-------------
Đến Pepper Lunch để thưởng thức hương vị thơm ngon ngay thôi nào!
⛔️ Pepper Lunch KHÔNG nhận đặt bàn trước bạn nhé!!
🕙 Thời gian hoạt động: 10:00 A.M - 10:00 P.M
🌐 Website: http://www.pepper-lunch.vn 
📜 Xem Menu: https://goo.gl/VQaDWX
📍 Hệ thống Pepper Lunch Vietnam: https://goo.gl/9nEEKu

 

Comment on Facebook

Đài Trang nè em

Oanh Nguyễn

♨♨ 𝑴𝒂̆𝒎 𝒎𝒂̆𝒎 𝒎𝒐́𝒏 𝒌𝒉𝒐𝒂𝒊 𝒕𝒂̂𝒚 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̂̀𝒏 𝒏𝒈𝒐𝒏 𝒄𝒉𝒂̂́𝒕 𝒏𝒈𝒂̂́𝒕
-------------
Đến Pepper Lunch để thưởng thức hương vị thơm ngon ngay thôi nào!
⛔️ Pepper Lunch KHÔNG nhận đặt bàn trước bạn nhé!!
🕙 Thời gian hoạt động: 10:00 A.M - 10:00 P.M
🌐 Website: www.pepper-lunch.vn
📜 Xem Menu: goo.gl/VQaDWX
📍 Hệ thống Pepper Lunch Vietnam: goo.gl/9nEEKu
... See MoreSee Less

♨♨ 𝑴𝒂̆𝒎 𝒎𝒂̆𝒎 𝒎𝒐́𝒏 𝒌𝒉𝒐𝒂𝒊 𝒕𝒂̂𝒚 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̂̀𝒏 𝒏𝒈𝒐𝒏 𝒄𝒉𝒂̂́𝒕 𝒏𝒈𝒂̂́𝒕 
-------------
Đến Pepper Lunch để thưởng thức hương vị thơm ngon ngay thôi nào!
⛔️ Pepper Lunch KHÔNG nhận đặt bàn trước bạn nhé!!
🕙 Thời gian hoạt động: 10:00 A.M - 10:00 P.M
🌐 Website: http://www.pepper-lunch.vn 
📜 Xem Menu: https://goo.gl/VQaDWX
📍 Hệ thống Pepper Lunch Vietnam: https://goo.gl/9nEEKu
Load more